Ads block

Banner 728x90px

Ruang UjianUJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 
TAHUN 2022/2023
SENIN, 03 OKTOBER 2022
KELAS 7
08.00-09.00                MATEMATIKA
09.30-10.30                CONVERSATION

KELAS 8
08.00-09.00                MATEMATIKA
09.30-10.30                CONVERSATION

KELAS 9
08.00-09.00                MATEMATIKA
09.30-10.30                CONVERSATION

SELASA, 04 OKTOBER 2022
KELAS 7
08.00-09.00                B. INDONESIA
09.30-10.30                AL QUR'AN & HADITS

KELAS 8
08.00-09.00                B. INDONESIA
09.30-10.30                AL QUR'AN & HADITS

KELAS 9
08.00-09.00                B. INDONESIA
09.30-10.30                AL QUR'AN & HADITS

RABU, 05 OKTOBER 2022
KELAS 7
08.00-09.00                B. INGGRIS
09.30-10.30                PRAKTEK IBADAH

KELAS 8
08.00-09.00                B. INGGRIS
09.30-10.30                PRAKTEK IBADAH

KELAS 9
08.00-09.00                B. INGGRIS
09.30-10.30                PRAKTEK IBADAH

KAMIS, 06 OKTOBER 2022
KELAS 7
08.00 - 09.00            SENI BUDAYA
09.30 - 10.30            IPS

KELAS 8
08.00 - 09.00            SENI BUDAYA
09.30 - 10.30            IPS

KELAS 9
08.00 - 09.00            SENI BUDAYA
09.30 - 10.30            IPS

JUM'AT, 07 OKTOBER 2022
KELAS 7                
08.00 - 09.00                PAI
09.30 - 10.30            FISIKA 7 KHD
                                 FISIKA 7 AD & 7 HA

KELAS 8                
08.00 - 09.00            PAI
09.30 - 10.30            FISIKA

KELAS 9                
08.00 - 09.00            PAI
09.30 - 10.30            FISIKA

SENIN, 10 OKTOBER 2022
KELAS 7
08.00 - 09.00            PENJAS
09.30 - 10.30            B. ARAB

KELAS 8
08.00 - 09.00            PENJAS
09.30 - 10.30            B. ARAB

KELAS 9
08.00 - 09.00            PENJAS
09.30 - 10.30            B. ARAB

SELASA, 11 OKTOBER 2022
KELAS 7
08.00 - 09.00            PKN
09.30 - 10.30            BIOLOGI
10.30 - 11.30            KOMPUTER

KELAS 8
08.00 - 09.00            PKN
09.30 - 10.30            BIOLOGI
10.30 - 11.30            KOMPUTER

KELAS 9
08.00 - 09.00            PKN
09.30 - 10.30            BIOLOGI
10.30 - 11.30            KOMPUTER

RABU, 12 OKTOBER 2022
KELAS 7
08.00 - 09.00            KIMIA
09.30 - 10.30            PRAKARYA

KELAS 8
08.00 - 09.00            KIMIA
09.30 - 10.30            PRAKARYA

KELAS 9
08.00 - 09.00            KIMIA
09.30 - 10.30            PRAKARYA

KAMIS, 13 OKTOBER 2022
08.00-09.00       PRAMUKA
09.30-10.30       MENTORING


UJIAN SEMESTER GENAP KELAS VII & VIII 

TAHUN 2021/2022

SENIN, 06 JUNI 2022

Kelas VII

08.00-09.00            MATEMATIKA

09.30-10.30            CONVERSATION

Kelas VIII

08.00-09.00            MATEMATIKA

09.30-10.30            CONVERSATION


SELASA, 07 2022

Kelas VII

08.00-09.00            B. INDONESIA

09.30-10.30            QUR'AN & HADITS

Kelas VIII

08.00-09.00            B. INDONESIA

09.30-10.30            QUR'AN & HADITS


RABU,08 JUNI 2022

Kelas VII

08.00-09.00          B. INGGRIS

09.30-10.30           PRAK. IBADAH

Kelas VIII

08.00-09.00            B. INGGRIS

09.30-10.30           PRAK. IBADAH


KAMIS, 09 JUNI 2022

Kelas VII

08.00-09.00           SENI BUDAYA

09.30-10.30           IPS

Kelas VIII

08.00-09.00           SENI BUDAYA

09.30-10.30           IPS 


JUM'AT, 10 JUNI 2022

Kelas VII

08.00-09.00            PAI

09.30-10.30            FISIKA 7 KHD

                               FISIKA 7 AD & 7 HA   

Kelas VIII

08.00-09.00            PAI

09.30-10.30            FISIKA


SABTU, 11 JUNI 2022

Kelas VII

08.00-09.00            KIMIA

09.30-10.30            PRAKARYA

Kelas VIII

08.00-09.00            KIMIA

09.30-10.30            PRAKARYA


SENIN, 13 JUNI 2022

Kelas VII

08.00-09.00            PENJAS

09.30-10.30           B. ARAB

Kelas VIII

08.00-09.00           PENJAS

09.30-10.30           B. ARAB


SELASA, 14 JUNI 2022

Kelas VII

08.00-09.00            PKN

09.30-10.30            BIOLOGI

10.30-11.30            KOMPUTER

Kelas VIII

08.00-09.00            PKN

09.30-10.30            BIOLOGI

10.30-11.30            KOMPUTER

UJIAN SEMESTER GENAP KELAS IX 

TAHUN 2021/2022

RABU, 11 MEI 2022

08.00-09.00            MATEMATIKA

09.15-10.15            CONVERSATION

KAMIS, 12 MEI 2022

08.00-09.00            IPS

09.15-10.15            QUR'AN & HADITS

JUMAT, 13 MEI 2022

08.00-09.00            B. INGGRIS

09.15-10.15            PRAK. IBADAH

SABTU, 14 MEI 2022

08.00-09.00            SENI BUDAYA

09.15-10.15            BIOLOGI

SELASA, 17 MEI 2022

08.00-09.00           B. INDONESIA

09.15-10.15            FISIKA

RABU, 18 MEI 2022

08.00-09.00            PKN

09.15-10.15            PRAKARYA

KAMIS, 19 MEI 2022

08.00-09.00            PENJAS

09.15-10.15            B. ARAB

10.15-11.15.          KOMPUTER

JUMAT, 20 MEI 2022

08.00-09.00            PAI

09.15-10.15           KIMIA


US KELAS IX 2021/2022

SENIN, 11 APRIL 2022

08.00 - 09.20        MATEMATIKA

09.40 - 11.00        CONVERSATION

SENIN, 12 APRIL 2022

08.00 - 09.20        IPA

09.40 - 11.00        AL QUR'AN

RABU, 13 APRIL 2022

08.00 - 09.20        B. INGGRIS

09.40 - 11.00        PRAKTIK IBADAH

KAMIS, 14 APRIL 2022

08.00 - 09.20        SENI BUDAYA

09.40 - 11.00        IPS

SABTU, 16 APRIL 2022

08.00 - 09.20        PAI

09.40 - 11.00        KOMPUTER

SENIN, 18 APRIL 2022

08.00 - 09.20        PKN

09.40 - 11.00        PRAKARYA

SELASA, 19 APRIL 2022

08.00 - 09.20        PENJAS

09.40 - 11.00        B. ARAB

RABU, 20 APRIL 2022

08.00 - 09.20        B. INDONESIAPTS GENAP 2022

JUMAT, 4 MARET 2022

KELAS VII

08.00-09.10 MATEMATIKA

09.30-10.40 CONVERSATION

KELAS VIII

08.00-09.10 MATEMATIKA

09.30-10.40 CONVERSATION

KELAS IX

08.00-09.10 MATEMATIKA

09.30-10.40 CONVERSATION


SABTU, 5 MARET 2022

KELAS VII

08.00-09.10 IPS

09.30-10.40 AL QUR'AN

KELAS VIII

08.00-09.10 IPS

09.30-10.40 AL QUR'AN

KELAS IX

08.00-09.10 IPS

09.30-10.40 AL QUR'AN


SENIN,  7 MARET 2022

KELAS VII

08.00-09.10 BAHASA INGGRIS

09.30-10.40 PRAKTEK IBADAH

KELAS VIII

08.00-09.10 BAHASA INGGRIS

09.30-10.40 PRAKTEK IBADAH

KELAS IX

08.00-09.10 BAHASA INGGRIS

09.30-10.40 PRAKTEK IBADAH


SELASA,  8 MARET 2022

KELAS VII

08.00-09.10 SENI BUDAYA

09.30-10.40 BIOLOGI

KELAS VIII

08.00-09.10 SENI BUDAYA

09.30-10.40 BIOLOGI

KELAS IX

08.00-09.10 SENI BUDAYA

09.30-10.40 BIOLOGI


RABU,  9 MARET 2022

KELAS VII

08.00-09.10 B. INDONESIA

09.30-10.40 FISIKA 7 KHD

                    FISIKA 7 HA & 7 AD

KELAS VIII

08.00-09.10 B. INDONESIA

09.30-10.40 FISIKA 

KELAS IX

08.00-09.10 B. INDONESIA

09.30-10.40 FISIKA                  

KAMIS, 10 MARET 2022

KELAS VII

08.00-09.10 PKN

09.30-10.40 PRAKARYA

KELAS VIII

08.00-09.10 PKN

09.30-10.40 PRAKARYA

KELAS IX

08.00-09.10 PKN

09.30-10.40 PRAKARYA


JUM'AT, 11 MARET 2022

KELAS VII

08.00-09.10 PJOK

09.30-10.40 BHS. ARAB

KELAS VIII

08.00-09.10 PJOK

09.30-10.40 BHS. ARAB

KELAS IX

08.00-09.10 PJOK

09.30-10.40 BHS. ARAB


SABTU, 12 MARET 2022

KELAS VII

08.00-09.10 PAI

09.30-10.40 KOMPUTER

10.40-11.50 KIMIA

KELAS VIII

08.00-09.10 PAI

09.30-10.40 KOMPUTER

10.40-11.50 KIMIA

KELAS IX

08.00-09.10 PAI

09.30-10.40 KOMPUTER

10.40-11.50 KIMIA

PENILAIAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2021 

SENIN, 06 DESEMBER 2021

KELAS VII

08.00-09.00    B. INDONESIA

09.15-10.15    FISIKA AHMAD DAHLAN DAN HASYIM ASYARI

                        FISIKA KI HAJAR DEWANTARA

KELAS VIII

08.00-09.00    B. INDONESIA

09.15-10.15    FISIKA 


KELAS IX

08.00-09.00    B. INDONESIA

09.15-10.15    FISIKA 


SELASA, 07 DESEMBER 2021

KELAS VII

08.00-09.00    PKN

09.15-10.15    SENI BUDAYA


KELAS VIII

08.00-09.00    PKN

09.15-10.15    SENI BUDAYA


KELAS IX

08.00-09.00    PKN

09.15-10.15    SENI BUDAYA


RABU, 08 DESEMBER 2021

KELAS VII

08.00-09.00    MATEMATIKA

09.15-10.15    PAI


KELAS VIII

08.00-09.00    MATEMATIKA

09.15-10.15    PAI


KELAS IX

08.00-09.00    MATEMATIKA

09.15-10.15    PAI


KAMS, 09 DESEMBER 2021

KELAS VII

08.00-09.00    BAHASA INGGRIS

09.15-10.15    KOMPUTER


KELAS VIII

08.00-09.00    BAHASA INGGRIS

09.15-10.15    KOMPUTER


KELAS IX

08.00-09.00    BAHASA INGGRIS

09.15-10.15    KOMPUTER


JUM'AT, 10 DESEMBER 2021

KELAS VII

08.00-09.00    KIMIA 

09.15-10.15    PRAKARYA


KELAS VIII

08.00-09.00    KIMIA 

09.15-10.15    PRAKARYA


KELAS IX

08.00-09.00    KIMIA 

09.15-10.15    PRAKARYA


SABTU, 11 DESEMBER 2021

KELAS VII

08.00-09.00    IPS

09.15-10.15    CONVERSATION


KELAS VIII

08.00-09.00    IPS

09.15-10.15    CONVERSATION


KELAS IX

08.00-09.00    IPS

09.15-10.15    CONVERSATION


SENIN, 13 DESEMBER 2021

KELAS VII

08.00-09.00   PENJAS

09.15-10.15    BAHASA ARAB


KELAS VIII

08.00-09.00   PENJAS

09.15-10.15    BAHASA ARAB


KELAS IX

08.00-09.00   PENJAS

09.15-10.15    BAHASA ARAB


SELASA, 14 DESEMBER 2021

KELAS VII

08.00-09.00   BIOLOGI

09.15-10.15    AL-QUR'AN

10.15-11.15    PRAKTIK IBADAH AHMAD DAHLAN DAN HASYIM ASYARI

                        PRAKTIK IBADAH KI HAJAR DEWANTARA


KELAS VIII

08.00-09.00   BIOLOGI

09.15-10.15    AL-QUR'AN

10.15-11.15    PRAKTIK IBADAH


KELAS IX

08.00-09.00   BIOLOGI

09.15-10.15    AL-QUR'AN

10.15-11.15    PRAKTIK IBADAH


PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2021

SENIN, 04 OKTOBER 2021

KELAS VII

07.30-08.30        B. INDONESIA

08.45-09.45        FISIKA AHMAD DAHLAN DAN HASYIM ASYARI

                            FISIKA KI HAJAR DEWANTARA

KELAS IX

07.30-08.30        B. INDONESIA

08.45-09.45        FISIKA


SELASA, 05 OKTOBER 2021

KELAS VII

07.30-08.30       MATEMATIKA

08.45-09.45       PRAKTEK IBADAH

KELAS IX

07.30-08.30       MATEMATIKA

08.45-09.45       PRAKTEK IBADAH


RABU, 06 OKTOBER 2021

KELAS VIII

07.30-08.30       B. INGGRIS

08.45-09.45       SENI BUDAYA

KELAS IX

07.30-08.30       B. INGGRIS

08.45-09.45       SENI BUDAYA


KAMIS, 07 OKTOBER 2021

KELAS VIII

07.30-08.30       IPS

08.45-09.45       PRAKARYA

KELAS IX

07.30-08.30       IPS

08.45-09.45       PRAKARYA


JUM'AT, 08 OKTOBER

KELAS VII

07.30-08.30       PKN

08.45-09.45       B. ARAB

KELAS VIII

07.30-08.30       PKN

08.45-09.45       B. ARAB

KELAS IX

07.30-08.30       PKN

08.45-09.45       B. ARAB


SABTU, 09 OKTOBER 2021

KELAS VII

07.30-08.30       KIMIA

08.45-09.45       KOMPUTER

KELAS VIII

07.30-08.30       KIMIA

08.45-09.45       KOMPUTER

KELAS IX

07.30-08.30       KIMIA

08.45-09.45       KOMPUTER


SENIN, 11 OKTOBER 2021

KELAS VII

07.30-08.30       PAI

08.45-09.45       BIOLOGI

09.45-10.45        AL QUR'AN

KELAS VIII

07.30-08.30       PAI

08.45-09.45       BIOLOGI

09.45-10.45        AL QUR'AN

KELAS IX

07.30-08.30       PAI

08.45-09.45       BIOLOGI

09.45-10.45        AL QUR'AN


SELASA, 12 OKTOBER 2021

KELAS VII

07.30-08.30       PJOK

08.45-09.45       CONVERS

KELAS VIII

07.30-08.30       PJOK

08.45-09.45       CONVERS

KELAS IX

07.30-08.30       PJOK

08.45-09.45       CONVERS


RABU, 13 OKTOBER 2021

KELAS VII

07.30-08.30       B. INGGRIS

08.45-09.45       SENI BUDAYA

KELAS VIII

07.30-08.30        B. INDONESIA

08.45-09.45        FISIKA


KAMIS, 14 OKTOBER 2021

KELAS VII

07.30-08.30       IPS

08.45-09.45       PRAKARYA

KELAS VIII

07.30-08.30       MATEMATIKA

08.45-09.45       PRAKTEK IBADAH


UJIAN SEMESTER GENAP KELAS 7 TAHUN 2021

SELASA, 8 JUNI 2021 

08.00 - 08.50           

B. INDONESIA

08.50 -09.40            

FISIKA 7 BB & 7 HA

FISIKA 7 SQ

RABU, 9 JUNI 2021

08.00-08.50

PKN

08.50-09.40

SENI BUDAYA

KAMIS, 10 JUNI 2021

08.00-08.50

MATEMATIKA

08.50-09.40

PAI

SABTU, 12 JUNI 2021

08.00-08.50

B. INGGRIS

08.50-09.40

KOMPUTER

SENIN, 14 JUNI 2021

 KIMIA

 PRAKTEK IBADAH

 SELASA, 15 JUNI 2021

08.00-08.50

IPS

08.50.09.40

CONVERS

RABU, 16 JUNI 2021

08.00-08.50

PJOK

08.50-09.40

B. ARAB

KAMIS, 17 JUNI 2021

08.00-08.50

BIOLOGI

08.50-09.40

AL QUR'AN

JUM'AT, 18 JUNI 2021

08.00-08.50

PRAKARYA

UJIAN SEMESTER GENAP KELAS 8 TAHUN 2021


SELASA, 8 JUNI 2021 

10.00-10.50                

B. INDONESIA

10.50-11.40               

FISIKA

RABU. 9 JUNI 2021

10.00-10.50

PKN

10.50-11.40

SENI BUDAYA

KAMIS, 10 JUNI 2021

10.00-10.50

MATEMATIKA

10.50-11.40

PAI

SABTU, 12 JUNI 2021

10.00-10.50

BAHASA INGGRIS

10.50-11.40

KOMPUTER


SENIN, 14 JUNI 2021 

KIMIA 

PRAKTEK IBADAH

SELASA, 15 JUNI 2021

10.00-10.50

IPS

10.50-11.40

CONVERS

RABU, 16 JUNI 2021

10.00-10.50

PJOK

10.50-11.40

B. ARAB

KAMIS, 17 JUNI 2021

10.00-10.50

BIOLOGI

10.50-11.40

AL QUR'AN

JUM'AT, 18 JUNI 2021

09.00-09.50

PRAKARYAUJIAN SEMESTER GENAP KELAS 9 TAHUN 2021 

 

KAMIS, 22 APRIL 2021 

 BAHASA INONESIA

FISIKA

JUM'AT, 23 APRIL 2021 

PKN

SENI BUDAYA 

SABTU, 24 APRIL 2021

MATEMATIKA 

PAI

SENIN, 26 APRIL 2021

B. INGGRIS

KOMPUTER

SELASA, 27 APRIL 2021

KIMIA

PRAKARYA

RABU, 28 APRIL 2021

IPS

CONVERS

KAMIS, 29 APRIL 2021

PJOK

B. ARAB

JUM'AT, 30 APRIL 2021

BIOLOGI

AL QUR'AN

PRAKTEK IBADAH


UJIAN SEKOLAH (US) TAHUN 2021

Senin, 5 April 2021 

07.30 - 09.15     : Bahasa Indonesia 

09.30 - 10.45     : Prakarya 

Selasa, 6 April 2021

07.30 - 09. 15    : Matematika 

09.30 - 10.45     : PAI

Rabu, 7 April 2021

07.30 - 09. 15     : B. Inggris 

09.30 - 10.45      : PJOK

Kamis, 8 April 2021

07.30 -09.15         : IPA

09.30 - 10.45        : PKn

Jumat, 9 April 2021

07.30 - 09.15       : IPS

09.30 - 10.45       : SBK

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2020/2021

Senin, 8 Maret 2021

Kelas 7

B. Indonesia
Al-Qur'an 

Conversation 

Kelas 8 

B. Indonesia 

Al-qur'an

Conversation

Kelas 9 

B. Indonesia 

Al-Qur'an

Conversation

Selasa, 9 Meret 2021

Kelas 7 

Matematika 

PAI

Kelas 8

Matematika

PAI

Kelas 9

Matematika

PAI

Rabu, 10 Maret 2021

Kelas 7

Bahasa Inggris 

Penjaskes

Kelas 8

Bahasa Inggris 

Penjaskes

Kelas 9

Bahasa Inggris 

Penjaskes

Jumat, 12 Maret 2021 

Kelas 7 

Kimia 

Komputer 

Kelas 8

Kimia 

Komputer 

Kelas 9

Kimia 

Komputer 

Sabtu, 13 Maret 2021 

Kelas 7 

IPS 

B. Arab 

Kelas 8

IPS 

B. Arab 

Kelas 9 

IPS 

B. Arab 

Senin, 15 Meret 2021

Kelas 7

PKn

Senibudaya 

kelas 8

PKn

Senibudaya

 kelas 9

PKn

Senibudaya

Selasa, 16 Maret 2021

Kelas 7

Fisika (7 SQ)

Fisika (7 HA&7BB)

Praktek Ibadah 

Kelas 8

Fisika 

Praktek Ibadah

Kelas 9

Fisika 

Praktek Ibadah

Rabu, 17 Maret 2021 

Kelas 7 

Biologi 

Prakarya  

Kelas 8

Biologi 

Prakarya 

Kelas 9

Biologi 

Prakarya 

 

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL TP. 2020/2021 

03 November s/d 14 November 2020

Kelas 7
Matematika
Fisika  7 SQ

Fisika Kelas 7 HA& BB
Kimia
Biologi
Bhs Indonesia
Bhs Inggris
Conversation
Bhs Arab
PAI
Praktek Ibadah
PKN
SBK
PJOK
IPS
ALQURAN
KOMPUTER
PRAKARYA


Kelas 8
Matematika
Fisika
Kimia
Biologi
Bhs Indonesia
Bhs Inggris
Conversation
Bhs Arab
PAI
Praktek Ibadah
PKN
SBK
PJOK
IPS
ALQURAN
KOMPUTER
PRAKARYA

Kelas 9
Matematika
Fisika
Kimia
Biologi
Bhs Indonesia
Bhs Inggris
Conversation
Bhs Arab
PAI
Praktek Ibadah
PKN
SBK
PJOK
IPS
ALQURAN
KOMPUTER
PRAKARYA


  

Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil 2020

KELAS 7 HASAN ALBANA

KELAS 7 SAYID QUTB

KELAS 7 BIN BAAZ 

KELAS 8 HASAN ALBANA

KELAS 8 SAYID QUTB

KELAS 8 BIN BAAZ 

KELAS 9 HASAN ALBANA

KELAS 9 SAYID QUTB

KELAS 9  BIN BAAZ

Ujian Tengah Semester Ganjil 2020

Kelas 7
MM
Fisika
Kimia
Biologi
Bhs Indo
Bhs Inggris
Conversation
Bhs Arab
PAI
PI
PKN
SBK
PJOK
IPS
ALQURAN
KOMPUTER
PRAKARYA


Kelas 8
MM
Fisika
Kimia
Biologi
Bhs Indonesia
Bhs Inggris
Conversation
Bhs Arab
PAI
PI
PKN
SBK
PJOK
IPS
ALQURAN
KOMPUTER
PRAKARYA

Kelas 9
MM
Fisika
Kimia
Biologi
Bhs Indonesia
Bhs Inggris
Conversation
Bhs Arab
PAI
PI
PKN
SBK
PJOK
IPS
ALQURAN
KOMPUTER
PRAKARYA


Tidak ada komentar:

Posting Komentar